Svartviken intervjuar Per Wellinder

En ny Svartviken-intervju är ute! Kristoffer Warnberg pratar med Per Welinder – en av hjärnorna bakom Lund 1922 . Per är projektledare för projektet från Visit Lunds sida och ger oss en inblick bakom kulisserna för festivalen.

Ni kan lyssna på avsnittet här.