Studiefrämjandet stöttar Lund 1922

Studiefrämjandet är landets främsta studieförbund inom spelkultur. Därför känns det lika fantastiskt som självklart att de kommer vara en del av Lund 1922. Förutom att presentera föreläsningen med Per Faxneld bidrar Studiefrämjandet med stöd till konventet.

”Spelkultur, historia och litteratur är tre ämnesområden som vi är verksamma inom. Att kunna bidra till att människor med antingen exakt samma eller angränsande intressen kan mötas under en hel helg ligger helt i linje med folkbildningens styrka och uppdrag. Det är i sådana sammanhang som bildningen växer”, säger Patrik Nilsson på Studiefrämjandet Skåne-Blekinge.

Studiefrämjandet kommer att finnas på plats under festivalen för att berätta om hur folkbildning och spelkultur hänger ihop.