Per Faxneld – Det ockulta sekelskiftet

Per Faxneld, docent i religionshistoria, talar utifrån sin aktuella bok ”Det ockulta sekelskiftet: Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid” (Volante, 2020).

Vilken roll spelade fenomen som spiritism, teosofi och frimureri i Sverige decennierna runt sekelskiftet? Hur gick det till när man talade med de döda och letade hemliga överensstämmelser i alla religioner? Vad drog skapande människor som August Strindberg, Edith Södergran, Ivan Aguéli, Hilma af Klint, Viktor Rydberg och många andra till sådana läror? Hur påverkades deras konst? Varför kallade Svenska dagbladet teosofin för en ”öfverklass-sekt”, medan Strindberg betecknade den som ”propaganda för omenstruerade blåstrumpor”? Vilken roll spelade kung Oscar II i allt detta?

Per Faxneld är även skönlitterär författare, med novellsamlingen ”Offerträdet: Fyrtiofyra folkgotiska berättelser” (Volante, 2020) och har på engelska publicerat den omtalade studien ”Satanic Femnism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture” (Oxford University Press, 2017).

Tid: Lördag 27 aug, 13.30 – 15.00

Plats: Gustafscenen